osteomyelitis acuta - Pseudomonas spp.

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

+

Tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

Tobramycine totdat resistentiepatroon bekend is

Algemene opmerkingen

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. Afhankelijk van gevoeligheid: ciprofloxacine po 750mg 2dd.

Totale behandelduur: 6 weken.

Ceftazidim: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Let op! Tobramycine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Let op! Bij tobramycine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-486311.6
Bijgewerkt: 10/25/2019 - 11:36
Status: Published