Overslaan en naar de inhoud gaan

Rabies

Algemene opmerkingen

In overleg met de consulent tropische geneeskunde

Als patiënt nooit gevaccineerd is of bij twijfel over vaccinatiestatus:

Idealiter binnen 24- 48 uur na beet humaan anti-rabies immuunglobuline (MARIG, bestellen via dienstdoende tropencentrum) 20 IU/kg. Zoveel mogelijk rondom wond, rest i.m. Hierna vaccinatieserie: dag 0,3,7,plus een vierde vaccinatie op dag 14-28.

MARIG via dienstdoende apotheker bestellen bij RIVM (+31 88 689 70 00, vragen naar dienstdoend arts LCI)

Als patiënt adequaat gevaccineerd is:

Idealiter binnen 24-48 uur 2 post-expositievaccinaties: 0 en 3 dagen

Immuungecompromiteerden ongeacht vaccinatiestatus:

Idealiter binnen 24- 48 uur na beet humaan anti-rabies immuunglobuline (MARIG) 20 IU/kg. Zoveel mogelijk rondom wond, rest i.m. Hierna vaccinatieserie: dag 0,3,7,14,en 28 (dus 5 vaccinaties ipv 4 bij immuuncomptetente patienten)

NB Altijd ook wondbehandeling en tetanusprofylaxe

Meldingsplichtige ziekte groep B1

Bronnen

  1. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rabies

    LCI Richtlijn rabies

  2. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  3. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meldingsplicht_infectieziekten/Welke_infectieziekten_zijn_meldingsplichtig

    Meldingsplichtige ziekten

Categorie
Metadata

Swab vid: G-464423.3
Bijgewerkt: 11/01/2022 - 09:28
Status: Published