Toxic shock syndrome

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd minimaal 7 dagen

+

Clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

T.g.v. groep A streptokokken. Overweeg iv immunoglobuline

Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd minimaal 7 dagen

Opmerking:

T.g.v. S. aureus toxine

Algemene opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep B2

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463629.5
Bijgewerkt: 08/23/2019 - 11:50
Status: Published