Overslaan en naar de inhoud gaan

Aspergillose - invasief, onbekende azol-gevoeligheid

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Voriconazol iv 4mg/kg 2dd

+

anidulafungin iv 100mg 1dd

Opmerking:

Geef oplaaddosering voor beide geneesmiddelen (zie opmerkingen)

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Voriconazol iv 4mg/kg 2dd

+

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

Bij cerebrale lokalisatie

Geef oplaaddosering voor voriconazol (zie opmerkingen).

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Voriconazol po 200mg 2dd

+

anidulafungin iv 100mg 1dd

Opmerking:

Geef oplaaddosering voor beide geneesmiddelen (zie opmerkingen)

Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

contra-indicatie azolen

Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

Ontstaan onder voriconazol of posaconazol profylaxe

Evt. + voriconazol iv oplaaddosis 6mg/kg 2dd, onderhoudsdosering 4mg/kg 2dd 

Algemene opmerkingen

Voor hematologiepatiënten wordt in principe dubbeltherapie gegeven.
Indien een patiënt NIET aan een van de onderstaande criteria voldoet kan worden volstaan met voriconazol monotherapie:

  1. Respiratoire klachten (dyspneu, hypoxie)
  2. IC opname
  3. Gedissemineerde aspergillose / cerebrale aspergillose
  4. Post-alloHCT, waarbij noodzaak blijft tot geven immuunsuppressie

Voriconazol doseren op geleide van spiegels.
Alternatief voor voriconazol is isavuconazol iv 200mg 1dd.

Oplaaddoseringen: 

  • Voriconazol opladen: iv 6 mg/kg 2dd gedurende 1 dag; oraal 2dd 400 mg gedurende 1 dag
  • Anidulafungin opladen: iv 200mg 1dd, gedurende 1 dag
  • Isavuconazol opladen: iv en oraal 200 mg 3dd gedurende 2 dagen

Aspergillus sinusitis, cerebrale aspergillose, pulmonaal aspergilloom met bloeding: chirurgische resectie in combinatie met antifungale therapie.

Bij pulmonaal aspergilloom met bloeding arteriële embolisatie overwegen bij inoperabele patiënten.

Bij bekende -azolgevoeligheid zie apart hoofdstuk; Aspergillose - invasief, bekende azol-gevoeligheid

Voorstel voor de duur van de behandeling virus geassocieerde IPA (dus IAPA of CAPA): 

Er zijn nog geen officiële richtlijnen voor het eerder stoppen van de behandeling dan na 6 tot 12 weken. Het expert panel suggereert een behandelduur van 6-12 weken. Bij immuungecompromitteerde patiënten kan langere behandeling nodig zijn. In de praktijk hebben we de mogelijkheid om de diagnoses IAPA en CAPA te heroverwegen bij patiënten met possible ziekte en op basis van de heroverwegingen eerder te stoppen met therapie. 

Voor possible IAPA/CAPA: 

Bij onbekende azoolgevoeligheid: behandel 2 weken met dubbeltherapie (voriconazol + anidulafungin). Bij goede kliniek*, heroverweeg de diagnose IAPA/CAPA. Geen IAPA/CAPA: stop therapie. Wel IAPA/CAPA: behandel 6-12 weken. 
*Goede kliniek: niet meer beademd, geen voor Aspergillus verdachte afwijkingen op CT thorax. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462677.8
Bijgewerkt: 01/20/2023 - 17:22
Status: Published