PTC

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg eenmalig

Opmerking:

Enkel profylaxe geven bij hilaire of subhilaire stenosen, of intrahepatische stricturen waarbij volledige drainage waarschijnlijk niet bewerkstelligd wordt.

Toevoegen gentamicine 5mg/kg eenmalig bij ernstig zieke patient of o.b.v. eerdere kweken.

Algemene opmerkingen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462023.3
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 10:18
Status: Published