arthritis, septisch - onbekende verwekker

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Gentamicine iv 5mg/kg 1dd maximum 3 days

Remarks:

Start antibiotica na diagnostische punctie van het gewricht

≥ 18 years

Indications: Allergie voor penicilline

Priority Medication Remarks
Medication:

Cefazoline iv 1000mg 4dd

+

Gentamicine iv 5mg/kg 1dd maximum 3 days

General comments

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 
Behandelduur 4 weken, tenzij op klinische of microbiologische gronden 6 weken geïndiceerd is, in overleg met infectioloog of arts-microbioloog.

Let op! Bij gentamicine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Let op! Gentamicine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498054.4
Updated: 12/03/2019 - 13:57
Status: Published