Neutropene enterocolitis / Typhlitis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

+

Metronidazol iv 500mg 3dd

Remarks:

Bij hemodynamische instabiliteit (opname IC): voeg vancomycine IV toe en overweeg toevoegen anidulafungin op geleide inventarisatiekweken. Stop antibacteriële profylaxe met uitzondering van PCP profylaxe.

Priority:
2nd choice
Medication:

Meropenem iv 2000mg 3dd

General comments

  • Clostridioides difficile moet uitgesloten worden.
  • Behandelduur in overleg met arts-microbioloog en infectieziekten. Over het algemeen ten minste tot aan resolutie neutropenie.
  • Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.
  • Bij vancomycine is spiegelcontrole noodzakelijk
Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498964.3
Updated: 10/14/2021 - 20:44
Status: Published