osteomyelitis bij sikkelcelanemie

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

General comments

Start antibiotica na afname botbiopt.

In principe geen empirisch antibiotica. Op geleide van kweken antibiotica starten, tenzij op klinische gronden empirische therapie noodzakelijk is. 

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Totale behandelduur: 6 weken.

Flucloxacilline: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-498041.3
Updated: 10/25/2019 - 11:58
Status: Published