Endocarditis profylaxe - ingrepen in de mondholte en de bovenste luchtwegen

General comments

Klik hier om te zien bij welke patiënten endocarditis profylaxe geïndiceerd is.
 

I Ingrepen in de mondholte waarbij profylaxe is geïndiceerd:

 • Alle tandheelkundige/mondhygiënische behandelingen waarbij het tandvlees wordt gemanipuleerd 
 • Alle wortelkanaalbehandelingen waarbij met het instrumentarium door het foramen apicale wordt gegaan
 • Alle extracties of verwijdering van wortelresten
 • Alle operatieve ingrepen in de mond
  • Kaakchirurgische ingrepen, inclusief abcesincisie
  • Parodontale chirurgie
  • Operatieve ingrepen ten behoeve van implantaten, inclusief botankers ten behoeve van orthodontische behandelingen

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij:

 • Het geven van locaal anesthesie
 • Het nemen van intra-orale röntgenfoto’s (tandfilms, occlusale opnames)
 • Het aanbrengen, aanpassen of verwijderen van orthodontische apparatuur (plaatapparatuur en vaste apparatuur)
 • Natuurlijke uitval van (melk)gebitselementen
 • Optreden van bloeding van lippen of orale mucosa door een trauma
   

II Ingrepen in de bovenste luchtwegen waarbij profylaxe is geïndiceerd

 • Tonsillectomie en adenoidectomie
 • Sinusdrainage

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij ingrepen zoals:

 • Intubatie
 • Bronchoscopie met of zonder biopt
 • Pleurapunctie
   

Medicatie bij I en II:

Per os:

Volwassenen: amoxicilline 2000 mg per os bij voorkeur in dispersvorm, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os, maximaal 2000 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

I.v.:

Volwassenen: amoxicilline 2000 mg iv, 30-60 minuten voor de ingreep. 

Kinderen: amoxicilline, 50 mg/kg iv, maximaal 2000 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: clindamycine 600 mg per os, 30-60 minuten voor de ingreep, of: clindamycine 600 mg iv, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: clindamycine 20 mg/kg per os of iv, maximaal 600 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

Sources

 1. Pubmed.gov publication # 26320109

  2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128.

Menu position
Metadata

Swab vid: G-485557.3
Updated: 10/31/2019 - 12:37
Status: Published