Endocarditis profylaxe - ingrepen in de tractus urogenitalis

General comments

Klik hier om te zien bij welke patiënten endocarditis profylaxe geïndiceerd is.

Alle diagnostische en chirurgische ingrepen waarbij antibiotica worden toegediend ter voorkoming van wondinfectie of sepsis.
De toegediende antibiotica moeten dan ook gericht zijn op enterokokken.
Bijvoorbeeld:
- Cystoscopie bij een patiënt met (verdenking op) een urineweginfectie

Endocarditis-profylaxe is NIET geïndiceerd bij ingrepen zoals:
1. Inbrengen of verwijderen van een IUD
2. Ongecompliceerde bevalling
3. Abortus curettage
4. Inbrengen/verwijderen van blaascatheter

Per os:

Volwassenen: amoxicilline 2000 mg per os bij voorkeur in dispersvorm, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os, maximaal 2000 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

I.v.:

Volwassenen: amoxicilline 2000 mg iv, 30-60 minuten voor de ingreep.

Kinderen: amoxicilline, 50 mg/kg iv, maximaal 2000 mg, 30-60 minuten voor de ingreep.

Bij overgevoeligheid voor penicilline of behandeling met penicilline in de 7 dagen voor de ingreep:

Volwassenen: vancomycine 1000 mg iv, 1-2 uur voor de ingreep.

Kinderen: vancomycine 10 mg/kg iv, maximaal 1000 mg, 1-2 uur voor de ingreep.

Sources

  1. Pubmed.gov publication # 26320109

    2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2015 Nov 21;36(44):3075-3128.

Menu position
Metadata

Swab vid: G-485553.4
Updated: 10/31/2019 - 13:05
Status: Published