Comm-acq pneumonie - S.aureus (non-MRSA)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Flucloxacilline iv 1000mg 4dd

or

eerste generatie cephalosporines iv

≥ 18 years

Indications: Bij penicilline allergie

Priority Medication Remarks
Medication:

Cefazoline iv 1000mg 3dd

or

Vancomycine iv

General comments

Let op! Bij vancomycine is spiegelcontrole noodzakelijk

Bèta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-463241.6
Updated: 05/04/2020 - 11:01
Status: Published