Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) na stamceltransplantatie (SCT)

Advices

≥ 18 years

Indications: Stamceltransplantatie patiënt met aangetoonde RSV BLWI + 1 of meer risicofactoren: alloSCT < 100 d, actieve GVHD, prednison >20mg> 2 maanden of aanwijzingen voor onderste LWI en O2 afhankelijk. Oplaaddosering 1e 24u.

Priority Medication Remarks
Medication:

Ribavirine 400mg 3dd

Remarks:

Oplaaddosering eerste 24 uur bij gewicht < 45 kg

Medication:

Ribavirine 600mg 3dd

Remarks:

Oplaaddosering eerste 24 uur bij gewicht 45-65 kg

Medication:

Ribavirine 800mg 3dd

Remarks:

Oplaaddosering eerste 24 uur bij gewicht 65-80 kg

Medication:

Ribavirine 1000mg 3dd

Remarks:

Oplaaddosering eerste 24 uur bij gewicht > 80 kg

≥ 18 years

Indications: Conform. Onderhoudsdosering na 1e 24u.

Priority Medication Remarks
Medication:

Ribavirine 200mg 2dd

Remarks:

Gewicht < 75 kg. CAVE: Bij een kreatinineklaring < 50 ml/min de onderhoudsdosering halveren.

Medication:

Ribavirine 400mg 2dd

Remarks:

Gewicht > 75 kg. CAVE: Bij een kreatinineklaring < 50 ml/min de onderhoudsdosering halveren.

General comments

Behandelduur: Na 7 dagen een neuskeel wat afnemen. Indien er nog RSV aantoonbaar is, behandeling verlengen tot maximaal 14 dagen, afhankelijk van de kliniek. Indien negatief, behandeling staken.

Contra-indicaties voor Ribavirine:

  • Leverinsufficiëntie
  • Ernstige hartaandoening tijdens de afgelopen zes maanden
  • Allergisch/overgevoelig voor Ribavirine
  • Wens op zwangerschap komende 6 maanden, of zwangerschap

Relatieve contra-indicaties:

  • Hemoglobinopathie of bloedarmoede
  • Auto-immuunziekten
     

Er zijn interacties beschreven van ribavirine met verschillende middelen (waaronder MMF): het wordt aanbevolen om de medicatie op interacties te controleren en zo nodig aan te passen. 

Bijwerkingen: hemolytische anemie (1-10%), nier- en leverinsufficiëntie, hoofdpijn, duizeligheid

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-499658.2
Updated: 10/08/2020 - 10:29
Status: Published