Cryptokokkose (cryptococ)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd 2 weeks

+

Flucytosine iv 25mg/kg 4dd 2 weeks

Remarks:

Meningitis, inductietherapie. Alternatief, indien flucytosine niet beschikbaar: liposomaal amfotericine B 3mg/kg + fluconazol 800mg 1dd1, 2 weken.

Medication:

Fluconazol po loading dose 800mg, 400mg 1dd minimum 8 weeks

Remarks:

consolidatietherapie, bij stabiele en goed responderende patiënt na 2 weken

Medication:

Fluconazol po 200mg 1dd

Remarks:

secundaire profylaxe bij persisterende afweerstoornis

Medication:

Fluconazol po 200mg 1dd 6 to 12 months

Remarks:

secundaire profylaxe bij solide orgaantransplantaties

Medication:

Fluconazol po loading dose 800mg, 400mg 1dd 6 to 26 weeks

Remarks:

milde extrameningeale cryptokokkose. Ernstig: zie meningitis.

General comments

Bij extrameningeale cryptokokkose cryptokokkenmeningitis altijd middels liquorpunctie uitsluiten.

Secundaire profylaxe: bij HIV totdat CD4 gedurende ≥3 maanden >100 cellen/mm3 en ondetecteerbare HIV-load.

Let op! Bij flucytosine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-497943.3
Updated: 05/05/2021 - 15:55
Status: Published