Toxoplasma chorioretinitis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

sulfadiazine po 1g 4dd

+

pyrimethamine po loading dose 100mg, 50mg 1dd

+

folinezuur po 15mg 1dd

Priority:
2nd choice
Medication:

Clindamycine iv 600mg 4dd

+

pyrimethamine po loading dose 100mg, 50mg 1dd

+

folinezuur po 15mg 1dd

Remarks:

Bij overgevoeligheidsreactie op sulfa-component

Clindamycine kan evt. ook po

Priority:
3rd choice
Medication:

atovaquon po 1500mg 2dd

+

pyrimethamine po loading dose 100mg, 50mg 1dd

+

folinezuur po 15mg 1dd

General comments

Behandelduur: 4-6 weken gevolgd door herevaluatie oogarts

Als de macula betrokken is dan corticosteroiden bijgeven

Kleine perifere laesies bij immuuncompetente patienten niet behandelen

Behandeling is alleen geïndiceerd wanneer de visus door de lokalisatie van de laesie op de retina bedreigd wordt.

Sources

  1. https://www.parasitologie.nl/medische-parasitologie/therapie/therapie-protocollen

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-496869.1
Updated: 05/21/2019 - 10:57
Status: Published