Herpes simplex profylaxe

Advices

≥ 18 years

Indications: zie opmerkingen

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

valaciclovir po 500mg 2dd

Remarks:

bij onvermogen orale inname: aciclovir 2d 500mg iv

General comments

Indicaties voor herpes simplex profylaxe:

  • Patiënten die tijdens eerdere cytostatische behandelingen een herpes simplex infectie hebben doorgemaakt. 
  • Gedurende een half jaar (en tot CD4 > 200) na behandeling met purine analoga als fludarabine, cladribine en bendamustine en monoclonale antistoffen als alemtuzumab. 
  • Tijdens behandeling met bortezomib.
  • Gedurende 1 jaar na autologe stamceltransplantatie (start 1 dag na stamceltransplantatie).
  • Minimaal het eerste jaar na allogene stamceltransplantatie tenzij patiënten profylaxe krijgen of behandeld worden voor CMV; langer in geval van GVHD en minimaal drie maanden na staken immuunsuppresiva, zie de MATCH transplantatie richtlijnen.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-496719.2
Updated: 06/26/2019 - 10:21
Status: Published