Kunstgewrichtinfecties - Enterobacteriaceae

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

followed by

Ciprofloxacine po 750mg 2dd

Remarks:

Keuze afhankelijke van verwekker en gevoeligheid 

Indien bewezen gevoelig en indien wond dicht is

Priority:
1st choice alternative
Medication:

Meropenem iv 1000mg 3dd

followed by

Ciprofloxacine po 750mg 2dd

Remarks:

Keuze afhankelijke van verwekker en gevoeligheid 

Indien bewezen gevoelig en indien wond dicht is

General comments

Na 1 week evaluatie van iv behandeling met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog om eventueel te switchen naar oraal regime. 

Totale behandelduur 12 weken, tenzij prothese geheel is verwijderd. Dan behandelen als osteomyelitis.

Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-486691.9
Updated: 12/03/2019 - 13:53
Status: Published