Cystitis bij risicogroep

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Nitrofurantoine po 100mg 2dd 7 days

or

Nitrofurantoine po 50mg 4dd 7 days

Remarks:

Nitrofurantoïne 100 mg is tablet mga

General comments

Risicogroepen zijn:

- Mannen: huidige advies geldt alleen voor mannen < 40 jaar. Mannen > 40 jaar: altijd gecompliceerde urineweginfectie: zie hoofdstuk prostatitis

- Zwangeren: Let op: voor zwangeren is er een apart hoofdstuk

- Patienten met diabetes mellitus

- Patienten met afwijkingen aan nieren of urinewegen

- Patienten met een verblijfskatheter: voor urineweginfecties bij verblijfskatheter (catheter à demeure) is een apart hoofdstuk. Alleen behandelen bij symptomen (infectie vs. kolonisatie)

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-485993.5
Updated: 04/24/2020 - 13:02
Status: Published