Ceftriaxon

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DD - Third-Generation Cephalosporins -> J01DD04 - Ceftriaxone
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel Brand name: Rocephin

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 1g 1 dd tot max. 4g 1 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 1g 1 dd tot max. 2g 2 dd
Opmerkingen:

Bij obesitas bovengrens van dosering aanhouden, zie https://amsterdamumc.adult.swabid.nl/node/497959

Nierfunctie

Renale eliminatie: 60%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: Leeftijd < 4 weken; gebruik cefotaxim

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-500174.2
Bijgewerkt: 09/08/2021 - 10:07
Status: Published

Externe links
Categorie