Bijna verdrinking

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Als patiënt kunstmatig wordt beademd of bij verdenking pneumonie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Medicatie:

Clindamycine iv 600mg 3dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Opmerking:

Bij penicilline allergie

Algemene opmerkingen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463579.3
Bijgewerkt: 07/08/2019 - 14:30
Status: Published