Cysticercose

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

albendazol po 400mg 2dd 10 days

Remarks:

Indien medicamenteuze behandeling

Priority:
2nd choice
Medication:

praziquantel po 25mg/kg 2dd 10 days

Remarks:

Indien medicamenteuze behandeling

General comments

Albendazol tijdens zwangerschap alleen op strikte indicatie gebruiken. Bij dieren is albendazol in therapeutische doseringen schadelijk gebleken. 

Praziquantel: innemen tijdens of kort na de maaltijd. Veiligheid tijdens de zwangerschap is onvoldoende onderzocht.

Asymptomatische, verkalkte, of inactieve cysten niet behandelen.

Oculaire, intracerebrale en spinale vormen bij voorkeur chirurgisch behandelen.

Neurocysticercose: de volgende overwegingen zijn consensus aanbevelingen. Bij intracerebrale massawerking: neurochirurgische ingreep. 

Bij therapeutische behandeling neurocysticercose, start corticosteroïden 1 dag voor antihelminthica:

  • 1e keuze: dexamethason po 2dd 0,05 mg/kg, 5 dagen. Dexamethason verlaagt praziquantel spiegels met 50%. Toch is de ervaring dat dosisaanpassing van praziquantel niet noodzakelijk is.
  • 2e keuze: prednisolon po 2dd 30 mg, 10 dagen, bouw dosering corticosteroїden na 5 dagen af op geleide van klinisch beeld.

 

Behandeling afhankelijk van aantal, locatie en vitaliteit van de cysten. Indien ≥ 3 cysten indicatie combinatie therapie albendazol en praziquantel.

 

Therapie eventueel combineren met anti-epilepticum zoals carbamazepine of fenytoïne. Fenytoine verlaagt praziquantel spiegels aanzienlijk, waardoor carbamazepine de voorkeur verdient.

 

Behandelingsduur in gepubliceerde studies varieert van 7-28 dagen. De optimale behandelingsduur is niet bekend.

 

Sources

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.

  2. NVP SWAB therapie parasitaire infecties def 2016 SWABID.pdf

    Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-464701.3
Updated: 06/21/2019 - 14:31
Status: Published